« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Zrušení MO MZd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zrušení MO MZd
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 29.dubna 2022
<br> Č.j.: MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01KBIKG*
MZDRX01KBIKG
<br>
ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,podle § 69 odst.2 ve spojení s § 94a odst.4 zákona č <.>
258/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů:
<br>
S účinností ode dne 1.května 2022 od 00:00 hod.se ruší:
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.března 2020,č.j.MZDR
<br> 10653/2020-1/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.března 2020,č.j.MZDR
<br> 12056/2020-1/OES <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.března 2020,č.j.MZDR
<br> 12312/2020-2/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.dubna 2020,č.j.MZDR
<br> 15190/2020-6/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.května 2020,č.j.MZDR
<br> 16215/2020-4/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.července 2020,č.j.MZDR
<br> 27737/2020-1/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.září 2020,č.j.MZDR
<br> 39255/2020-1/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.září 2020,č.j.MZDR
<br> 41136/2020-1/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.října 2020,č.j.MZDR
<br> 42467/2020-1/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.října 2020,č.j.MZDR
<br> 12087/2020-5/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.března 2021,č.j.MZDR
<br> 60890/2020-2/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.dubna 2021,č.j.MZDR
<br> 14580/2021-2/MIN/KAN <,>
 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.listopadu 2021,č.j.MZDR
<br> 60890/2020-3/MIN/KAN <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5331249

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz