« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Kalkulace cen pro vodné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VSVAK_Jaroslav Matejovsky_12236675_2021.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovod + ÚV Lhota
1.Příjemce vodného a stočného
<br> Fyzická osoba plátce DPH
Jméno a příjmení XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Obchodní společnost XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Identifikační číslo: XXXXXXXX
Adresa trvalého pobytu: Zeyvalova XXXX
<br> 27713 Kostelec nad Labem
Datum narození: 0.12.0
Místo podnikání:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Fyzická osoba plátce DPH
Jméno a příjmení XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Obchodní společnost XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Identifikační číslo: XXXXXXXX
Adresa trvalého pobytu: Zeyvalova XXXX
<br> 27713 Kostelec nad Labem
Datum narození: 0.12.0
Místo podnikání:
<br> 3.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Lhota
Sídlo: Boleslavská 47
<br> 27714 Lhota
Identifikační číslo: 00237001
Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle provozní evidence
2103-680931-00237001-1/1-12236675
2103-680931-00237001-2/1-12236675
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: XXXXXXXX XXXXXXXXXX (IČO XXXXXXXX)
Tabulka č.XJednotné odběratelské porovnání ceny Vodovod + ÚV Lhota
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.060630 0.060000 0.000630 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.048130 0.048000 0.000130
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.012500 0.012000 0.000500 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.037819 0.036000 0.001819 0.000000...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz