« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - ČEVAK a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČEVAK a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Denní záznamy o provozu ČOV Tučapy
<br> rozpuštěný
<br> den počasí teplota množství odpadní vody nitrifikacel.nitrifikacell.kyslík poznámky podpisy
<br> VZdUCh voda stav denní množství objem kalu objem kalu nítriňkace poruchy,hal:/ante,Imlmoradne udalostl,on ro m
<br> m3/den ml/I ml/l mgll odvoz kalu ze štěrb.nádrže,odvoz písku,shrabků,čas oC oC sečení atd <.>
<br> ??
<br> %$ Gm \t—Kewx Moše fx www BMX QSL ZED
<br> Vysvětlivky k počas.Stavy měřidel začátek konec za měsíc ' \ \,1 jažno vodoměr %% %$— 4 1?.H.K0i\q\<Ř— '\B—RŠINU KYL\ RM 2 pololasno m3 n 35 \,: !Q 3 oblačno UZ d.'ý _.L\ » 4 zataženo m3 odtoslgn a f „00 př! ? ý'ř/x r.<.>.<.> \;) l_ 5 slabý déšť elektromě,4 / W„ ) r/\<—\ DQJČQ '— /\ ŘS „cx/( & silný déšť kWh r ČSK 1 1/3 fff 177“ ř % OC * 7 průtrž 8 sníh
<br> vane 10/901R.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/5330661

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz