« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_139.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_139.pdf
M/ WZ 95/2022
<br> Statutá rní město Ostrava : v,w,Městský obvod Ostrava-Jih Vyberove rlzem úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.11/2022
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka na odbor sociální péče
<br> 3 náplní práce: referent sociálních věcí » kurátor pro děti a mládež.zaměstnanec zajišťuje sociální práci s dětmi,které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný a s dětmi páchajtcími přestupky.Řeší výchovně problémy závažného rázu.Plni úkoly orgánu sociálně—právní ochrany dětí.Provádí depistážni činnost zaměřenou na vědomě,cíleně a včasné vyhledáváni jednotlivců,rodin a skupin v nepříznivě sociální situaci a analýzu jejich potřeb v dané komunitě <.>
<br> Platové třída: 11 v souladu s nařízením vlády č.3411201? Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,(22 980— Kč — 33 ?90.- Kč podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce.ve znění pozdějších předpisů
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb.<.> o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vysokoškolské vzděiání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzděláni v bakalářském studijním programu se sociálním zaměřením v souladu se zákonem (510832006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a.jméno,příjmení,titul
<br> b.datum a místo narození
<br> c.státní příslušnost
<br> d.místo trvalého pobytu
<br> e.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li :) cizího státního občana
<br> f.datum a podpi...

Načteno

edesky.cz/d/5330274

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
30. 06. 2022
30. 06. 2022
30. 06. 2022
29. 06. 2022
29. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz