« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Bohatcova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Bohatcova
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> 1s
<br> B ; i O
<br> Č.J.: MMB/0251628/2022/NEM
SP.ZN.: 5400/QD/MMB/0028930/202216
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> -2-05- 2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
TEL.IE-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místní
komunikace III.třídy,ulice Bohatcova,Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
<br> -2-05- 2022
<br> Magistrát města Brna (dále Jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
<br> 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu‘),obdržel dne 13.01.2022
<br> podání Úřadu městské části města Brna,Brno - Řečkovice a Mokrá Hora,Oddělení životního prostředí <,>
<br> Č.j.: MCBRMH/000343/22/2030/STPA,jehož předmětem je návrh místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci - místní komunikaci lil.tř <.>,ul.Bohatcova,Brno,a na jehož základě byl vypracován výkres
<br> výkres Č.: 01.1; název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENI,ULICE BOHATCOVA - MK“; název výkresu: „ZMĚNA
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“; datum: „BŘEZEN 2022“; formát: „A4“; Č.zakázky: „0123-2022“,měřítko: „1:500“ <,>
<br> zpracovaný společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sĺdlem Renneská třída 787/la,639 00 Brno <,>
<br> iČ: 60733098 <.>
<br> Dne 05.04.2022 MMB doručil dotčenému orgánu — Policii České Republiky,Městské ředitelství policie
<br> Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen
<br> „Policie ČR“),k projednání návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích formou
<br> výše uvedeného výkresu na základě ustanovení 77 odst.3 zákona o silničním provozu <.>
<br> Dne 13.04.2022 MMB obdržel od dotčen...

Načteno

edesky.cz/d/5330258

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz