« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ccf-000072.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 & dosažené skutečnosti v témže roce z.kalendářní rok 2021
<br> 1.Příjemce vodného a stočného 2.Provozovatel uvedený v povoIenI k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH Právnická osoba plátce DPH Obchodni společnost ČEVAK a.s.Obchodní společnost ČEVAK a.s.SIdlo: Severní 2264/8 Sídlo: Severní 2264/8 37010 Ceske Budejovice 37010 Ceske Budejovice Identifikační čislo: 60849657 Identifikační číslo: 60849657 Statutem orgán: StamtAmI orgán: 3.Vlastníci Právnická osoba Právnická osoba Obchodní společnost Obce Nedebyie,Nová Ves.BorovniceDoubravice,Heřmaň Obchodní společnost Obec Borovnice Sidle: Nedabyle 4 Sídlo: Borovnice 118
<br> Identifikační ČÍSIOI
<br> 37006 České Budějovice 00245224
<br> Identiflkačni číslo:
<br> 37007 Česke Budějovice 00501 186
<br> Statutem! orgán: Statutární orgán:
<br> Právnická osoba Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Doubravice Obchodní společnost Obec Heřmaň SIdIo: Doubravice 1 Sídlo: Heřmeň 43
<br> Identifikační čislo:
<br> 37006 Ceske Budejovice 00581259
<br> 3102-702102-00245224-1/2-60849657 3102-70211 1-00245224-1/1-60849657 3102-702111-00581810—1/1-60849657
<br> 27% C/ďké Budějovice 7
<br> Míří/W 2/05 „Z.(? M11 f/VÁW Jil/€ :
<br> \ L \.<.> 7
<br> Í"i : rŠ MÁ
<br> Heřmaň 43
<br> [
<br> Identifikační číslo:
<br> PŘ : VDJ Hůrka-Nedebyie
<br> 37307 České Budějovice 00581305
<br> Statutámi otgán: Statutární orgán: Právnická osoba Obchodní společnost Obec Nová Ves Sídlo: Hl'tkl 130 37315 Nová Ves
<br> Identifikační čislo: 00581810 Statutáml orgán:
<br> 4.IČPE '," že dle.<.> “ 310253844700245224-1/1-60849657 PŘ Hůrka - N„ Ves - Heřmaň 3102-70205600581186-1/1-60849657 RVS Borovnice 3102—702064—00581259—1/1-60849657 RVS Doubravice 3102-702064-00581259—1/2-60849657 PŘ Nedebyle - obec Doubravice 3102-702012-005813051/1-60849657 RVS Heřmnň 3102-702102-00245224-1/1-60649657 RVS Nedabyle
<br> VýtIačný hid VDJ SLHodějovioe-VDJ Hůrka
<br> RVS Nová Ve...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz