« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Usnesení č. 4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 4-2022.pdf (314.94 kB)
USNESENÍ č.4/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLENEČ ZE DNE 11.4.2022
<br> 20 schvaluje: 1) Zapisovatele návrhu usnesení 2) Ověřovatele zápisu 3) Program zasedání ZO Kleneč 4) Rozpočtové opatření č.1/2022 5) Ve smyslu 5 55 odst.<.> (1) ve spojenís & 47 odst.5 Stavebního Zákona“Zprávu o uplatňování územního plánu Kleneč," datovanou září 2020,jejíž součástíjsou pokyny pro Zpracování Změny č.2 územního plánu Kleneč.6) P.starostu k podpisu „Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR" 7) 3 člennou komisi pro výběrové řízení na výstavbu víceúčelového hřiště 8) Provedení průzkumu zájmu o digitální optický kabel f'irmou CENTIN 02 9) Usnesení č.4/2022
<br> ZO bere na vědomí: a) Zprávu kontrolního výboru b) Zprávu finančního výboru c) Zprávu kulturně sociálního výboru d) Zprávu pořádkového výboru e) Zprávu místostarostky výboru f) Zprávu starosty
<br> str.2
<br> 20 ukláda: 1.Odstranit popadané stromy u Silnice směr na Vražkov- ZO 2.Podepsat Dohodu o poskytnutí dotace — starosta 3.Oslovit firmu Silnice Nymburk s.r.o.- starosta 4.Zajistit informování obyvatel o zákazu volného pohybu psů — Kraus,starosta
<br> : ; fif— ").[h.-xx v zapsala : Pískova K.' 0 L ec" \ ZdenekJusta
<br> ' 1 \ 11.4.2022 a; ; starosta obce Kleneč \.<.> “-í“
<br> 311"ko " Zél/ vyvěšeno dne : 14.4.2022 Fiššý/ %
<br> „,' i /' sejmuto dne:.<.> zveřejněno na internetové úřední desce : 14.4.2022
<br> „au.<.>.—\

Načteno

edesky.cz/d/5328504

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz