« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Rozpočet na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
'l v | Ž Rozpocet obce OPLANY na rok 2022 Ěíl dle 511 zák.250l2000 Sb.<.> schváleno map.Pol.PŘÍÍMY (Kč) 2022 1111 Daň z příjmů FC 400 000 1112 Daň z příjmů FO ze sam.V.č.IFO-srážková! 15 000 1113 Daň z přájmu srážková 50 000| 1121 Daň z příjmů PO 360 oool 1 122 Daň z příjmu PO za obce 30 000 1211 DPH 900 000 1340 Sběr komunálního odpadu 40 000 1341 Poplatek ze psa 3 000 1361 Správní poplatky 1 000 1381 Daň z hazardních her 15 000 1511 Daň z nemovitostí 220 000.l “] É É í"--Jr.Eli n;.<.> *.-í|i3l ==Í ::: -íeir: : : “lí ".i :|le '! 51.il !? í'—l-':1|1=.--.-.-=.';;-"'r'=i ma.-lan: 23h: -._i éru-„e_ní'rč-íí i1|í|_]|[: E:.'1|;:-x|1.-|'-; (jal uhm 1.1 1012 3111 Příjem z prodeje pozemků 5 000 1031 2111 Pěstební činnost—prodej vytěženého dřeva 360 000 2341 2212 Sankce za rybník 0 3399 2111 Kultura-příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 3421 2139 Ostatní příjmy( tříkrálové sbírka 3 000 3612 2132 Bytové hospodářství-příjem z pronájmu 81 000 3613 2132 Příjmy z pronajmu nebytprostorů 5 000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 3725 2324 Přijaté náhrady-EKO-KOM 20 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 6310 2141 Příjmyz úroků 1 000 "'12' "| -' |.-| í'í:.'"-"|i: :r:.-" i':-.':.'".Ir.="-.-"-L'nlí| i'|:'.*.1.= Přijmy celkem 2 531 000
<br> “l v | Ž Rozpocet obce OPLANY na rok 2022 2 dle š11 zák.250!2000 Sb._ _- schváleno Kap.Pol.VYDAJE (Kč) 2022 1031 Lesní hospodářstvíťPěstební činnost (těžba dřeva,péče o les) 200 000 2212 Místní komunikace (údržba a opravy) 700 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodniky.parkoviště 100 000 2292 Dopravní obslužnost celkem 50 000 2310 Pitná voda 3 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3 000 2341 Vodní díla 400 000 31 11 Mateřská škola celkem 1 000 3113 Základní škola 15 000 3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika) 2 000 3326 Obnova kulturních památek 2 000 3341 Rozhlas a televize 2 000 3399 Jubilea celkem 50 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 3419 Ostatní sportovní činn...

Načteno

edesky.cz/d/5328036

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz