« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Vyučtování 2021 Srbsko - vodné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VSVAK_00233803_2021_0_20220429-082941_Obec Srbsko_hash.xml
fv6fm8
00233803
VSVAK_00233803_2021_0_20220429-082941_Obec Srbsko.mdb
kJYOC+hYRqyioOHULF3wtecZpFSzDUcgu02Q8c1RJie/e5bKVrV0ApYi7jJW1nX0V1MA5SXiHquS
n5GzVISyfQ==
Srbsko_Porovnání_2021_PV.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Obec Srbsko
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Srbsko
<br> Sídlo: Srbsko 16
<br> 26718 Srbsko
<br> Identifikační číslo: 00233803
<br> Statutární orgán: starosta obce
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Beroun,a.s <.>
<br> Sídlo: Mostníkovská 255
<br> 26641 Beroun
<br> Identifikační číslo: 46356975
<br> Statutární orgán: představenstvo společnosti
<br> 3.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Srbsko
<br> Sídlo: Srbsko 16
<br> 26718 Srbsko
<br> Identifikační číslo: 00233803
<br> Statutární orgán: Starosta obce
<br> 4.IČPE související s cenou dle provozní evidence
<br> 2102-752983-00233803-1/1-46356975
<br> 2102-752983-00233803-2/1-46356975
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Obec Srbsko (IČO 00233803)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Obec Srbsko
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.025411 0.027286 -0.001875 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.021478 0.023286 -0.001808
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.003933 0.004000 -0.000067 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.085662 0.090000 -0.004338 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická e...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz