« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Zápis z jednání zastupitelstva duben 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání zastupitelstva duben 2022 (114.2 kB)
Zápis č.4/2022 z jednání zastupitelstva obce Kozojedy
<br> konaného dne 11.4.2022 od 18:30
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kozojedech
<br>
Počet přítomných členů zastupitelstva 5,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
<br> 1) Zahájení
<br>
Starosta obce nejprve přivítal všechny přítomné <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy hlasuje pro návrh usnesení určit zapisovatele pí.Škaloudovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy hlasuje pro návrh usnesení určit ověřovatele zápisu
<br> p.Mináře a p.Myšku <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy schvaluje program zasedání zastupitelstva obce:
<br>
<br> Program jednání: 1) Zahájení
<br> 2) Kontrola usnesení
<br> 3) Rozpočtová změna
<br> 4) Výsadba zeleně
<br> 5) Diskuse
<br> 6) Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tím přijato <.>
<br>
<br> 2) Kontrola usnesení
<br>
Mysliveckému spolku Bližkov Slavhostice byl zaslán finanční dar ve výši 10 000,-Kč <.>
<br>
<br> Akce „Ukliďme Česko“ byla 26.3.2022 zrealizována <.>
<br>
<br> Odvoz elektroodpadu se konal v pátek 18.3.2022 <.>
<br>
<br> Velikonoční dílničky se uskutečnily 9.4.2022 <.>
<br>
<br> Krizová manažerka Královéhradeckých hasičů se dotazovala starosty na možnosti ubytování
<br> přistěhovalců z Ukrajiny.Závěr je ten,že v objektu školy chybí dostačující sociální zázemí <.>
<br>
<br> Statické zajištění kostela je doděláno <.>
<br>
<br> 3) Rozpočtová změna
<br>
Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou rozpočtovou změnu <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přija...

Načteno

edesky.cz/d/5325457

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz