« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - KÚ KHK - Veřejná vyhláška - Kormorán

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (374.77 kB)
iliiíjiijjjííii ||||| ||||| ||||| nm
<br> Krajský úřad Králové-hradeckého kraje
<br> Die rozdělovniku
<br> VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA (č j.): KUKHK-7099íZPí2022-8
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | odděleni ochrany přírody a krajiny MOBIL: 702 118 494
<br> E- MAlL: kpospisilova©kr-kraiovehradecky.cz
<br> DATUM: 28.04.2022
<br> Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 0ílistú: 0
<br> Počet svazků: 1
<br> Sp.znak,sk.režim: 246.3 N10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Králověhradeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.529 odst.1 a 5 67 odst 1 písm.9) zákona č.12912000 Sb o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust.5 75 odst.1 písm d) a ust.& 77a odst.5 písm.f) zákonač 114í1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dle ust.š 5b odst 4 zákona v souladu s s 25 a 5 173 zákona č.50012004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),tímto zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevencí závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na územíKrálovéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko,CHKO Orlické hory,CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma,a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu) <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu s ustanovením & 5b odst.4 zákona stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území KHK ve správě krajského úřadu.Důvodem pro povolení o...

Načteno

edesky.cz/d/5325450

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
24. 11. 2022
24. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz