« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Oznámení vlastníkům pozemků v obci Kleneč o vstupu na pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení vlastníkům pozemků v obci Kleneč o vstupu na pozemky.pdf (823.36 kB)
Oznámení vlastníkům pozemků v obci Kleneč o vstupu na pozemky
<br> Vážení <,>
<br> dovolujeme si Vás informovat,že Správa železnic,státní organizace,bude na území obce Kleneč,k.ú.Kleneč,pořizovat širší mapové podklady potřebné pro přípravu vysokorychlostní tratě RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice.Mapové podklady zpracuje dodavatel geodetických prací — Gefos a.s <.>
<br> Pro řádný návrh stavbyje mapováno území,které je širší,než bude využito pro vlastní umístění nově železniční trati.Mapování širšího území je nezbytné pro správný návrh stavby a jejich vazeb na okolí.Rozsah mapovaného územíje patrný na přiložené situaci <.>
<br> Geodetické práce budou probíhat v období od května do XXXXXXXX XXXX.Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům (v souladu s 5 7 zákona č.200/1994 Sb <.>,o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,ve znění pozdějších předpisů).Oznámení vlastníkům dotčených pozemků probíhá vyvěšením na úřední desku obce <.>
<br> Vsouvislosti svýše uvedeným si Vás dovolujeme požádat o spolupráci a shovívavost při realizaci prací <.>
<br> Investorem akce je Správa železnic,státní organizace <.>
<br> Geodetické práce budou prováděny na základě zakázky: Doplnění geodetických podkladů pro projekt „RS 4 VRT Praha—Balabenka - sjezd Lovosice“,č.j.veřejné zakázky 5154/2022-sž-ssz-ovz <.>
<br> Podrobné informace o projektu jsou dostupné na adrese www.spravazeleznic.cz/vrt.Prodotazy veřejnosti související se stavbou VRT je zřízena e-mailová adresa
<br> vrthgravazelezniccz <.>
<br> Žádáme Vás tímto o zveřejnění tohoto oznámení prostřednictvím úřední desky obce a ponechánívyvěšeného oznámení po celou dobu probíhajících prací <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci.Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Gefos a.s <.>
<br> Přílohy: - Leták Správy železnic - Celkový rozsah mapovaného území
<br> - Rozsah mapování na území obce Kleneč
<br> A.<.>.! Ú ?.<.>.mn.<.> nm a.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/5325079

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz