« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Návrh Závěrečného účtu obce Kleneč za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu obce Kleneč za rok 2021.pdf (2.75 MB)
Licence: DPBW
<br> “idei-:::— :; Cš'z'ř-lí'- muž identifikační čislo název ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kr.;lnšašami „Gaga- telefon fax e-mail WWW stránky
<br> Dopžamjwi náme— organizací;
<br> 13.04.2022 forízmeás"
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> (v Kč) sestavený ke dni 13.04.2022
<br> 263800 Obec Kleneč č.p.95 Kleneč 413 01
<br> 504 75 90 67 416 846 120 obec.klenec©worldonline.cz
<br> ňZpracaTáno systémem ÚCRG) GORDIC© go!.s r.a _
<br> XCRGBZUC/ZNC (21012021 !01012021)
<br> istršna 1/12
<br> 13.04.2022 Enúma—s—
<br> Licence; DPBW „
<br> Obec Kleneč KLEYEČ
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> (v Kč)
<br>."\'.<.> „„.„,<.>,<.> <.>,<.>.Lg.-.<.> nfřonšt.:.:s t;?fáíírtůů Luft:
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> Il.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastnich úspor a cizich zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> Vl.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obci,DSO a vnitřní převody
<br> Vili.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem XI.Ostatni doplňující údaje
<br> mawa systérEn UCRoEiŘbico spor.s r.o <.>
<br> XCRGBZUC/ZNC (21012021/01012021)
<br> strana/É
<br> Líbence: _DPBW __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ i _ __ XQEGBZUDLZNC (21012021 70101203 |.PLNĚNÍ_ Rozpočlu P ' iJ_M_ů
<br> T—exr __ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _—Šchv_á_íe_n_ý rozpoc—eT __ _Ěšmaípběníénách— _" 517_0555: Daňové příjmy 5 723 000,00 6 027 707,00 7 420 611.95
<br> Nedaňové příjmy 277 000,00 408 124,00 422 124,17
<br> Kapitálové příjmy 7 800,00
<br> Přijaté transfery 952 265,12 949 845,81
<br> Příjmy celkem 5 000 000,00 7 388 096,12 8 800 381,93
<br> Deíar'ířvýmíoložaíe deého 1000711 máóčíováÉádby _ __ __ __ _ _ _ _ Éáreníroňočef— _ Řadě-1100251404001 _ __ Wms: 111 1 Daň z přij.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.1 020 000,00 1 020 0...

Načteno

edesky.cz/d/5325078

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz