« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Porovnání všech položek výpočtucen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace cen vodného a stočného za období 1.1.2021-31.12.2021.pdf (757.91 kB)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Vážení odběratelé společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.provozující infrastrukturní majetek obci a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s <.>,předkládáme porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce <.>
<br> Za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 byly účtovány ceny:
<br> bez DPH s DPH voda pitná 48,88 l<čim3 53,77 Kčfm3 voda odpadní 46,36 Kčim3 51,00 Kčlma voda pitná předané solidární 39,90 Kčim3 43,89 Kčlm3 odpadní voda převzatá solidárnl 39,12 Kčlma 43,03 Kč,/m3
<br> Při stanovení uvedených cen se společnost řídila věcnými podmínkami a závazným postupem daným zákonem č.526/1990 Sb <.>,o cenách a vyhláškou č.450/2009 Sb <.>,kterou se provádí zákon o cenách <.>
<br> V souladu se zněním zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o vodovodech a kanalizacích) Vám oznamujeme,že porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výméru MF č.01/2021,kterým se vydává seznam zboží & regulovanými cenami,v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č.20 vyhlášky č.428/2001 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.27419001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.v termínu do 30.4.2022 <.>
<br> Schválil: lng.Al Neruda finanční ředitel Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX
<br> manažer útvaru plánu a financí
<br> mwwmŘPF—F-gwwumwur—r—r—AAA mM—i'LmN—l'MA'MA'LmN-L'
<br> Xh-IOmmcnmJ-vÉEDFHř-
<br> PonovnAnl stcn POLOŽEK VÝPOCTU [KALKULACE) CEN PRD vonné A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE ROCE
<br> vodného a stočné...

Načteno

edesky.cz/d/5325077

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz