« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Severočeská vodárenská společnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Severočeská vodárenská společnost
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Vážení odběratelé společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.provozující infrastrukturní
majetek obcí a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje ve vlastnictví Severočeské
vodárenské společnosti a.s <.>,předkládáme porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro
vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce <.>
<br> Za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 byly účtovány ceny:
<br> bez DPH s DPH
<br> voda pitná
<br> voda odpadní
<br> voda pitná předána solidární
<br> odpadní voda převzatá solidární
<br> 48,88 Kč/m3
<br> 46,36 Kč/m3
<br> 39,90 Kč/m3
<br> 39,12Kč/m3
<br> 53,77 Kč/m3
<br> 51,OOKč/m3
<br> 43,89 Kč/m3
<br> 43,03 Kč/m3
<br> Při stanoveni uvedených cen se společnost řídila věcnými podmínkami a závazným postupem
daným zákonem č.526/1990 Sb <.>,o cenách a vyhláškou č.450/2009 Sb <.>,kterou se provádí zákon
o cenách <.>
<br> V souladu se zněním zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o vodovodech
a kanalizacích) Vám oznamujeme,že porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné
a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výměru
MF č.01/2021,kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,v členění nákladových
položek odpovídajícím příloze č.20 vyhlášky č.428/2001 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.274/2001
Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.v termínu do 30.4.2022 <.>
<br> Schválil:
<br> Zpracoval:
<br> Ing.XXXX XXXXXX
finanční ředitel
<br> XXXXX XXXXXXXX
manažer útvaru plánu a financí
<br>
<br> ÍSíTVK
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE
<br> Tabulka č.1
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz