« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Záměr směnit části pozemků parc.č.268/2 a 273.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
Obec Oplany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Podle § 39 odst.1 a 2 Zákona 128/2000Sb.ve znění pozdějších
předpisů a dle Usnesení č.25/5/2021 ze dne 7.12.2021
<br>
zveřejňuje záměr směnit :
<br>
<br>
oddělenou část pozemku z parc.č.268/2 a oddělenou část
pozemku z parc.č.273 o stejné výměře 87m2 v k.ú Oplany <,>
<br> zapsaných na LV 10001 a LV 383 <.>
<br>
Využití pozemků trvalý travní porost <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Oplanech,dne 8.12.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno : 8.12.2021
<br> Sejmuto : 24.12.2021
<br> Obec Oplany

Načteno

edesky.cz/d/5321680

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz