« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 112_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

112_2022.pdf
Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava
<br> Bylo SOUFGSHQ zverejnene ŽŠĚŠÉŠĚŽŠĚĚĚVŠŽYW“ ""“““ Úřad městského obvodu
<br> na www.vrtkovroe.ostravac;w a správních činností VlTKQVICE
<br> v o OSTRAVAH! VVAČC M ESTO KLI M KOVICE VITKOVICE odbor.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>,<,> <.>,<.>.písemnost evidenční MeStSky urřd KllkaVICe čísloul/lou- tajemník MěU vyvěšena dnezquoll Lidická 1,742 83 Klimkovice sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.m.<.>.\ !
<br> zas rávnost: \ ] p \\W lla \l ll.\
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník městského úřadu v Klimkovicích vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č.3/2022 na obsazení pracovního místa
<br> vcooucí FINANČNÍHO ooaonu MĚSTSKÉHO ÚŘADU KLIMKOVICE
<br> Charakteristika práce: řízení finančního odboru v celém rozsahu jeho působnosti,komplexní zajišťování finančního hospodaření města,výkon finanční kontroly,evidence majetku města,zpracování podkladů a ekonomických analýz pro rozhodování rady města,zastupitelstva města a dalších orgánů města,samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví,správa místních poplatků <.>
<br> Místo výkonu práce: Město Klimkovice — Městský úřad v Klimkovicích Zařazení: vedoucí úředník,pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
<br> Dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem — lustrační zákon (nevztahuje...

Načteno

edesky.cz/d/5320610

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
30. 06. 2022
28. 06. 2022
28. 06. 2022
28. 06. 2022
21. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz