« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - vyúčtování vodného a stočného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyúčtování vodného a stočného
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
Jednotné odběratelské porovnání ceny Srní
1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
Obchodní společnost Obec Srní
Sídlo: Srní 113
<br> 34192 Srní
Identifikační číslo: 00256081
Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická osoba plátce DPH
Obchodní společnost Obec Srní
Sídlo: Srní 113
<br> 34192 Srní
Identifikační číslo: 00256081
Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Srní
Sídlo: Srní 113
<br> 34192 Srní
Identifikační číslo: 00256081
Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle provozní evidence
3214-753092-00256081-1/1-00256081
3214-753092-00256081-2/1-00256081
3214-753092-00256081-3/1-00256081
3214-753092-00256081-4/1-00256081
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Obec Srní (IČO 00256081)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Srní
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.021545 0.075000 -0.053455 0.011384 0.000000 0.011384
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.021045 0.050000 -0.028955
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.015000 -0.015000 0.001600 0.000000 0.001600
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000500 0.010000 -0.009500 0.009784 0.000000 0.009784
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.178870 0.250000 -0.071130
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.178870 0.250000 -0.071130
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz