« Najít podobné dokumenty

Obec Hradečno - Záměr obce Hradečno - smlouva směnná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradečno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - směnná smlouva.pdf (696.89 kB)
Obec Hradečno IČ: 00234401 Hradečno č.p.35 273 04 Kačice
<br> ZÁMĚROBCEHRADEČNO
<br> Obec Hradečno,v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zákonem č.106/1999 Sb <.>,o veřejném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje
<br> z podnětu obce Hradečno a proběhlé revize údajů v katastru nemovitostí ze strany Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kladno,Z á m ě r směnit pozemky ve vlastnictví obce Hradečno a p.Karla Hrabánka,bytem Nová Studnice č.p.6,Hradečno,273 04 Kačice <.>
<br> Jedná se o pozemek vzniklý oddělením z pozemku p.č.st.70/1,zastavěná plocha,o výměře 314 m2,nacházející se v k.ú.a obci Hradečno,zapsaného na LV č.4,evidovaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kladno,kdy nově vzniká oddělením z tohoto pozemku nový pozemek p.č.st.1059 o výměře 25 m2 a pozemek vznikající oddělením z pozemku p.č.st.70/2,o výměře 219 m2,vedený jako zast.plocha,uvedený na LV č.1001 pro k.ú.a obec Hradečno,evidovaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kladno,který vlastní obec Hradečno,kdy nově vzniká oddělením z tohoto pozemku nový pozemek p.č.st.1060,zast.plocha o výměře 6 m2 <.>
<br> Předmětem směny je tedy pozemek p.č.st.1059 o výměře 25 m2 za pozemek p.č.st.1060 o výměře 6 m2,které vzniknou na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.385-597/2021 ze dne 6.10.2021,zpracovaného spol.Geodezie Kladno,s.r.o <.>,který bude nedílnou součástí směnné smlouvy <.>
<br> Bližší informace ke směně pozemků lze získat u starosty obce Hradečno v kanceláři Obecního úřadu v Hradečně,popř.na telefonu 602 371 195 <.>
<br> Případní další oprávnění zájemci,kteří by o směnu projevili zájem,mohou předat písemnou žádost na obecním úřadě nebo zaslat poštou na adresu Obecního úřadu v Hradečně,Hradečno č.p.35,273 04 Kačice nejpozději do 26.4.2022 do 14 hodin <.>
<br> Obec Hradečno si...

Načteno

edesky.cz/d/5319909

Meta

Zveřejnění záměru   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradečno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz