« Najít podobné dokumenty

Obec Hradečno - Záměr obce Hradečno - smlouva směnná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradečno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva směnná - .pdf (672.36 kB)
Obec Hradečno IČ: 00234401 Hradečno č.p.35 273 04 Kačice
<br> ZÁMĚROBCEHRADEČNO
<br> Obec Hradečno,v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zákonem č.106/1999 Sb <.>,o veřejném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje
<br> zpodnětu obdržené žádosti pí.Miloslavy Tužové,bytem Hradečno č.22,273 04 Kačice,souhlasného stanoviska obce Hradečno i proběhlé revize údajů v katastru nemovitostí ze strany Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kladno,záměr směnit pozemky ve vlastnictví obce a ve vlastnictví uvedené žadatelky <.>
<br> Jedná se o pozemek vzniklý oddělením z pozemku p.č.21,vedený jako zahrada,o výměře 1 123 m2,uvedený na LV č.161,pro k.ú.a obec Hradečno,evidovaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský který vlastní pí.Míloslava Tužová,a to pozemek.p.č.21/2 o výměře 94 m2 dle vypracovaného geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.389-225/2021 ze dne 27.10.2021 Ing.Tomášem Podpěrou směnnou za pozemkovou parcelu p.č.1052,vedený jako ostatní plocha —jiná plocha,pro k.ú.a obec Hradečno,uvedený na LV č.1001,evidovaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kladno,který je ve vlastnictví obce Hradečno <.>
<br> Předmětem směny je nově vznikající pozemek p.č.21/2 o výměře 94 m2 a pozemek p.č.1052 o výměře 50 m2.Shora uvedený geometrický plán bude nedílnou součástí směnné smlouvy.Za účelem směny pozemků bude zároveň zpracován znalecký posudek o ceně nemovitostí <.>
<br> Bližší informace ke směně pozemků lze získat u starosty obce Hradečno v kanceláři Obecního úřadu v Hradečně,popř.na telefonu 602 371 195 <.>
<br> Případní další oprávnění zájemci,kteří by o směnu projevili zájem,mohou předat písemnou žádost na obecním úřadě nebo zaslat poštou na adresu Obecního úřadu v Hradečně,Hradečno č.p.35,273 04 Kačice nejpozději do 25.4.2022 do 14 hodin <.>
<br> Obec Hradečno si vyhrazuje právo kdykoliv zruš...

Načteno

edesky.cz/d/5319908

Meta

Zveřejnění záměru   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradečno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz