« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Strategický rozvojový dokument obce Modlany 2022-2030

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strategický rozvojový dokument obce Modlany 2022-2030
1/4
<br>
<br> Strategický rozvojový dokument
OBEC MODLANY
<br> 2022-2030
<br>
<br> CHARAKTERISTIKA OBCE
<br> Strategický rozvojový dokument je jedním ze základních dokumentů územního celku obce
<br> Modlany,skládajícího se z jeho částí - obcí Modlany Věšťany,Suché,Kvítkov,Drahkov (dále
<br> jen „Modlany,Věšťany,Suché,Kvítkov,Drahkov“),vyjadřující předpokládaný vývoj daného
<br> celku v dlouhodobějším časovém horizontu.Strategický rozvojový dokument byl vytvořen
<br> zastupitelstvem obce a vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit
<br> demografického,ekonomického,sociálního,kulturního a ekologického charakteru na území
<br> obce.Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak <,>
<br> aby obce prosperovaly jako celek <.>
<br>
<br> Základní myšlenka rozvoje obcí spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné
<br> době žijící a pracující v obcích Modlanska.Cílem je ale i vytvoření kvalitních podmínek pro
<br> zvyšování počtu obyvatel v obcích <.>
<br>
<br> Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen čtyřmi hlavními okruhy:
<br> - občanská vybavenost a kvalita života
<br> - doprava a technická infrastruktura
<br> - územní rozvoj
<br> - životní prostředí
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající nabídku veřejných služeb a infrastruktury
v oblastech využití volného času a vzdělávání <.>
<br>
SPORTOVIŠTĚ,ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ
<br> - údržba sportovišť v obcích Modlanska
- podpora organizace sportovních akcí (trvale)
- podpora údržby fotbalových hřišť (Modlany,Suché)
- změna povrchu fotbalového hřiště (Suché)
- vybudování multifunkčního hřiště (Drahkov)
- podpora údržby hasičského hřiště pro hasičský sport
- podpora hasičského sboru JPO Modlany
- podpora údržby kabin a celého areálu Baník Modlany
- podpora činnosti sportovních klubů – Baník Modlany,Sokol Suché
- podpora místních spolků pro konání sportovních akcí
<br>
KULTURNÍ ...

Načteno

edesky.cz/d/5319355

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz