« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Výroční zpráva za rok 2021, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2021, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Bankovní spojení: KB,a.s.Moravská Třebová,č.ú.31327591/0100
<br> IČO: 00579475,DIČO: CZ00579475
<br> ID datové schránky: ehya84f,www.borusov.cz
mobil starostka: 724 183 461,email: obec@borusov.cz
<br> Úřední hodiny: pátek 17:00 - 19:00
<br>
<br> Obec Borušov – Obecní úřad Borušov
Borušov 60,571 01 Moravská Třebová
<br>
<br> Výroční zpráva o činnosti Obce Borušov – Obecního úřadu Borušov
<br> v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> za rok 2021
<br>
<br>
<br> a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:
<br>
<br> - Počet písemně podaných žádostí o informace 0
<br> - Počet písemně poskytnutých informací 0
<br> - Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 0
<br>
<br> b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br>
<br> c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
<br> povinného subjektu o odmítnutí žádosti: bez rozsudku soudu
<br>
<br> d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: nebyly poskytnuty
<br>
<br> e) Počet stížností podaných pole § 16a,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
<br> vyřízení: 0
<br>
<br> f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
<br>
<br> Obec Borušov – Obecní úřad Borušov na veškeré informace,které byly podány ústní nebo telefonickou
<br> formou ze stran fyzických a právnických osob,odpověděli obratem stejnou formou <.>
<br> Vzhledem k jednoduchosti a povaze požadovaných informací nebyla vybrána žádná úhrada za
<br> poskytnuté informace <.>
<br> Veškeré informace jsou poskytovány s ohledem na dodržování dalších zákonů a ochraně osobních
<br> údajů a dále s ohledem na ochranu soukromí <.>
<br>
<br> V Borušově dne 18.01.2022
<br>
<br>
…………………………… <.>
<br> XXXX XXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5319174

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz