« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v úterý 03. 05. 2022 od 19 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného 3. 5. 2022.pdf
Obec Lhota,okr.Praha – východ
Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> IČO: 00237001,TEL.326 971 007,email:obec.lhota@iex.cz
<br>
<br> Datum vyvěšení: 26.04.2022
Datum sejmutí:
Datum vyvěšení na ele.desce: 26.04.2022
Datum sejmutí z ele.desky:
<br>
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
konaného v úterý 03.05.2022 od 19:00 v zasedací
<br> místnosti Obecního úřadu Lhota
<br>
<br> Navrhovaný program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Kontrola zápisu z minulého zasedání
5.Rozpočtové opatření č.2/2022
6.Dotace - veřejné prostranství,FVE střecha úřadu,místní komunikace
7.Oslavy obce 690 let,125 let od založení SDH Lhota a Setkání rodáků obce
8.Projednání a schválení Smlouvy se StČ krajem o umožnění realizace stavby
„Obec Lhota autobusové zálivy,přechody,chodníky“
9.Cetin – přeložka kabelu vynucená stavbou „Obec Lhota autobusové zálivy <,>
přechody,chodníky“
10.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby – vedení NN k pozemku p.č.116/11
11.Stanovy Svazku obcí Cecemínsko – projednání a schválení
12.Žádosti
13.Diskuse a závěr
<br> Program může být doplněn o další body,které se mohou přihlásit do doby konání
zasedání <.>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5318571


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz