« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Výkleky - prodloužení splaškové kanalizační stoky SO 05 výtlak A v km 0,920 - 1,0475"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Výkleky - prodloužení splaškové kanalizační stoky SO 05 výtlak A v km 0,920 - 1,0475"
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2022/073501/STAV/ZEM/ToP Přerov,dne 25.04.2022
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ukl.a skart.znak:
<br> Ev.č.:
<br> MMPr/079676/2022/ToP
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> pavla.tomcikova@prerov.eu
<br> 231.2/A20
<br> 600/670
<br>
<br>
Žadatel:
<br> Obec Výkleky,Výkleky 72,751 25 Veselíčko u Lipníka n.B <.>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Obec Výkleky,IČO 850659,Výkleky 72,751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.<,>
<br> kterého zastupuje AGPOL s.r.o <.>,IČO 28597044,Jungmannova 153/12,Hodolany,779 00 Olomouc 9
<br> (dále jen "žadatel") dne 13.04.2022 podal žádost o změnu stavby před jejím dokončením na stavbu
<br> vodního díla:
<br> "Výkleky - prodloužení splaškové kanalizační stoky SO 05 výtlak A v km 0,920 - 1,0475"
<br> na pozemku parc.č.1285,1286 v katastrálním území Výkleky,obec Výkleky,kraj Olomoucký <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením v souladu s ustanovením §
<br> 118 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen "stavební zákon") <.>
<br> Magistrát města Přerova,Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,Oddělení vodního hospodářství a
<br> zemědělství vydal na stavbu stavební povolení dne 19.12.2019 pod č.j.MMPr/291714/2019/ToP,sp.zn <.>
<br> 2019/149697/STAV/ZEM/ToP,které nabylo právní moci dne 04.01.2020.Stavba je již prováděna <.>
<br> Změna stavby obsahuje:
<br> Předmětem změny je změna v části trasy splaškové kanalizace.Dojde k prodloužení splaškové kanalizační
<br> stoky "A" v km 0,92-1,0475 a v jejím propojení do stoky A5-3.Prodloužení bude realizováno v délce
<br> 127,5 m,PE d/63.Tlaková kanalizace bude provedena z trub PE100 SDR11.K napojení na již po...

Načteno

edesky.cz/d/5316662

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz