« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Pitná voda - cena

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pitná voda - cena (2.82 MB)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného.Vodovody a kanalizace Nymburkas.(IČO 46357009)
<br> Dílčí odběratelské Voda pitná as Tabulka č.1
<br> a
<br> Řádek Nákladové 2 5 Materiál 0 751526
<br>,<.>.0.0 408282 0 000000 0 000000
<br> 29 3918 a „41 1 _ 1 ostatn „4.1 Ostatní 118306 43 105740,1 „4 1 „61 infrastru ktu rního
<br> - 0
<br> Provozní 089200
<br> - vod
<br> - ostatní externí 141165 0 142583 - ostatni ve vlastní režii 948035 0 133816
<br> Tabulka č.2
<br> Tabulka č 4
<br> 1.1
<br> 10,374721 0,000000
<br> Vypracoval: XXXXXXXXX XXXX [ ( X/X Datum X.X.XXXX
<br> Kontroloval: Mojžíšova Renáta Kýl,„ ('( ' / Schválil; Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Telefon; XXXXXXXXX / ! „)%QMČY ! kanullme "'Mhllfk,0.5.E-mail: korinkova©vak-nymburk.cz Verze dal 322.01 288 21 Nymburk,Bohnická 71 Vyívořeno: 07042022 07:38
<br> Verze aplikace VSVaK 32201
<br> IČO 46357009,mc“ (24635700 <,>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Statutární orgán:
<br> 3.Vlastníci
<br> Fyzická osoba Jméno a příjmení Obchodní společnost Identifikační číslo:
<br> Adresa trvalého pobytu
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo <,>
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identiňkační čislo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost
<br> Sídlo:
<br> Identifikační číslo:
<br> plátce DPH
<br> Vo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz