« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení o vyhlášení.pdf (487.34 kB)
a
aaaaa aaa.<.>.<.>.<.>.e MlNlsTERsTVo VN|TRA.<.>.<.>.<.>.<.>.ce srÉ REPUBLlKYaaaaaaaaa
aaaaooaaa
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1028214757
<br> SBÍRKA PRÁVN ÍCH PŘE DHSŮ
územ ních samosprávnych cel ků
a některých správních ůřadů
<br> a
aa
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celkŮ a některých správních
úřadů vsouladu s § 3 odst.1 zákona č,35/2021Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celkŮ a
některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> vkladatel: obec Licibořice
Dru h právn ího před pisu : Obecně závaznávyhláška
<br> Číslo právního předpisu: 1l2O22
<br> Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Licibořice,kterou se stanoví část společného
školského obvodu mateřské školy
Datum vydání právního předpisu: 06.04,2022
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.561/2004 Sb,<,> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání
- § 179 odst.3
<br> Oblast právní úpravy: školské obvody - mateřské školy
<br> Účinnost právního předpisu: 20.04.2022
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisŮ: 19.04.202212:52
<br> Toto je automaticky generovan á zpráva,Neodpovídejte na ni <.>
<br> Strana ]

Načteno

edesky.cz/d/5314314

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz