« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacePorovnání položek výpočtu cen pro stočné za rok 2021 224,1 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Obec Vrbčany
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vrbčany
<br> Sídlo: Vrbčany 25
<br> 28002 Vrbčany
<br> Identifikační číslo: 00235920
<br> Statutární orgán: Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> X.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vrbčany
<br> Sídlo: Vrbčany 25
<br> 28002 Vrbčany
<br> Identifikační číslo: 00235920
<br> Statutární orgán: Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> X.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Vrbčany
<br> Sídlo: Vrbčany 25
<br> 28002 Vrbčany
<br> Identifikační číslo: 00235920
<br> Statutární orgán: Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> X.IČPE související s cenou dle provozní evidence
<br> 2110-785873-00235920-3/1-00235920
<br> 2110-785873-00235920-4/1-00235920
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Obec Vrbčany (IČO 00235920)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Obec Vrbčany
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.003930 0.001000 0.002930
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.003930 0.001000 0.002930
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.185602 0.178000 0.007602
2.1 - elektrická energie mil.K...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz