« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - NOVÁ CENA VODNÉHO NA ROK 2022 - VAK VYSOKÉ MÝTO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto,s.r.o.(IČO 25923099)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Vodovod Vysoké Mýto,Sloupnice,Javorník,Týništ'ko Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdn 1.Materiál mil.Kč 0089792 3.16531 5 0075523 0000000 0000000 0000000 1.1 - SUFOVá voda podzemní + povrchová mil.Kč 2248279 2337385 0089086 1.2 — pitná voda převzatá+odpadni voda předaná mil.Kč 0.000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0039148 0040000 0000852 0000000 0000000 0000000 1.4 - ostatni materiál mil.Kč 0802365 0707950 0014415 0000000 0000000 0000000 2.Energie mil.Kč 1.596517 1.714880 -0.118063 0000000 0000000 0000000 2.1 - elektrická energie mil.Kč 1.262633 1.3?4830 41112197 0000000 0000000 0000000 2.2 - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč 0334184 0340050 -0005866 0000000 0000000 0000000 3.Mzdy mil.Kč 5.377054 5.536485 -0.1 559431 0000000 0000000 0000000 3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 0821221 3898080 -0078859 0000000 0000000 0000000 3.2 - ostatni osobní náklady mil.Kč 1.555033 1.638405 -0082572 0000000 0000000 0000000 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 17.392140 1 0818284 0573858 0000000 0000000 0000000 4.1 - odpisy mil.Kč 4.978173 4859395 0118778 0000000 0000000 0000000 4.2 - opravy infrastrukturn ího majetku mil.Kč 12399851 11944889 0454972 0000000 0000000 0000000 4.3 - nájem infrastrukturniho majetku mil.Kč 0014106 0014000 0000106 0000000 0000000 0000000 4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mil.Kč 0014106 0000000 4.3.2 - opravy infrastrmajetku,které hradí vlastník infrastr.mil.Kč 0000000 0000000 4.3.3 — prostř.obnovy infr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 0000000 0000000 4.3.4 - ost.po|ožky v nájmu nad rámec 4.3.1,4.3.2,4....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz