« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Pronájem nemovitosti záměr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem nemovitosti záměr (74.15 kB)
Telefon: 373332119 DIČ:CZ00572969 č.ú.: 0725661359/0800
IČO: 00572969 e-mail:obec@rybnice.cz
<br> Obecní úřad Rybnice
Rybnice 105
<br> 331 51 Kaznějov
<br>
<br>
Vaše značka Naše značka Vyřizuje Rybnice
<br> 196/2022/ryb Randová 25.4.2022
<br>
<br> Věc : Pronájem nemovitosti <.>
<br>
Obec Rybnice zveřejňuje,dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
pozdějších novel,záměr pronajmout část pozemku (o výměře 2,1 m2) ve vlastnictví
Obce Rybnice,a to část pozemku :
<br> parc.číslo 1768/1,o celkové výměře 7350 m2,vedeného jako ostatní plocha,ostatní
komunikace <.>
<br> Pozemek je zapsaný na LV č.10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj,katastrální pracoviště Kralovice <.>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
<br>
Informace poskytne v úředních hodinách : XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne : 25.4.2022 Sejmuto dne :

Načteno

edesky.cz/d/5313884


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz