« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 2022 mezi Obcí Stěbořice a TJ Sokol Stěbořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 2022 mezi Obcí Stěbořice a TJ Sokol Stěbořice (1008.45 kB)
Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace podle 5 10a a násl.zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „Zákonll)
<br> Poskytovatel: Obec Stěbořice
<br> 747 51 Stěbořice 28
<br> IČ: 00300691
<br> Číslo bankovního účtu: 3820821/0100 Jednající: XXXXX XXXXXX,DiS <.>,staostadzce
<br> (dále jen „Poskytovatel")
<br> a
<br> Příjemce: Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Stěbořice,X.X.XXX XX Stěbořice XXX lČ: 19015402 Číslo bankovního účtu: 3962380001 15500 Jednající: XXXXXXX XXXX,předseda
<br> (dále jen „Příjemce")
<br> X.Preambule
<br> Příjemce podal dne 7.12.2021 žádost o poskytnutí dotace,která obsahovala všechny náležitosti
<br> uvedené v š 103 odst.3 Zákona (dále jen „Žádost").Poskytovatel se rozhodl Žádosti Příjemce vyhovět,ato usnesením 02 č.18/130/3 ze dne 7.12.2021.Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinností smluvních stran <.>
<br> Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Poskytovatele Příjemci na Účel stanovený v bodě 3.této smlouvy <.>
<br> 2.Výše dotace & úhrada
<br> Celková výše dotace činí 100 000 Kč.Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele <.>
<br> Dotace bude Příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet Příjemce číslo 3902380001/5500 do 15 dnů po předložení vyúčtování dotace dle bodu č.5 <.>
<br> 3.Účel dotace Část dotace ve výši 100 000; Kč se poskytuje na činnost TJ Sokol,zejména na financování spotřeby elektřiny,pronájem tělocvičny,nákup sportovních potřeb,soutěžní poplatky,tréninkové soustředění,spotřebu materiálu
<br> na údržbu <.>
<br> 4.Termíny realizace
<br> V průběhu roku 2022 <.>
<br> 5.Finanční vypořádání dotace
<br> Příjemce předloží Poskytovateli originály dokladů,které jsou hrazeny z dotace.Na každém dokladu bude vyznačena informace o jejich „Financování zdotace obce Stěbořice“.Dále Příjemce předloží soupisku dokladů,které jsou hrazeny z dotace.Pokud Příjemce nevyužije všechny prostředky dotace,je povinen n...

Načteno

edesky.cz/d/5313385

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz