« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - SOSM - Návrh závěrečného účtu za rok 2021;návrh rozpočtu na rok 2022;zpráva o přezkoumání…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C250i22042212040.pdf [2,90 MB]
žeme: DQWG _ XCRGBA 1A /A1A (01912021/010120211
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOČTU územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br>,“ sestavený k 12/2021
<br> ÁG\ (v Kč na dvě desetinná místa) “ll XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a Sídlo Účetm leanikyi Sdružení obcí střední Moravy 4125
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka— Text ScMahýTo'zjaĚt _ Rozbočerpó 'zináneorf Výsledek ódpcÉtkÍĚiÍ.a b : 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 568 394,00 568 017.00 568 017.00 0000 Bez ODPA 568 394,00 568 017.00 568 017.00 3900 2324 Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady 168 594,00 168 594,00 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 168 594,00 168 594,00 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 34 061 „50 34 061.50 34 061.50 6409 2141 Přijmy z úroků (část) 600.00 600,00 244,34 6409 Ostatní činnosti j.n.34 661,50 34 661,50 34 305,84 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 603 055,50 771 272.50 770 916.84 27.01.2022 1'1n40m395 _ Zpracováno systémem umo Gona/cm spol.s r.o.<.> _ __ _ _ siréna 1/9
<br> Licence: DQWG _ _ _ _ _ XCRGBA1A /A1A (01012021 /01012021)
<br> ||.Ro;P_očTovÉ VÝDA._J_E_
<br> Paragraf Položka Text _ Saliva—reÍý E.:—100691— l_Rozpočotp; změnách Výsledek odpočátku roku a—D__ _ _ _ 1 2 3 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 300 000,00 307 115,00 3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přispna 74 400,00 74 400.00 76 167,00 st.polzaměstnan
<br> 3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 000.00 29 119,00 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 300,00 1 300.00
<br> 3900 Ost.činností souvis.se službami pro obyvatelstvo 402 700,00 402 700,00 412 401,00 6409 5161 Služby pošt 500,00 500,00
<br> 6409 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 3 500,00 3177,10 6409 5164 Nájemné 5 656,75 6409 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 34 061,50 34 061.50 34 061,50 6409 5168 Služby zpracováni dat
<br> 6409 5169 Nákup ostatnich ...

Načteno

edesky.cz/d/5312248

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz