« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 1/2022
Obec Modlany,IČO 00266493 KE04 1.9.7 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1/2022
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy
Par Pól orgl org2 AH-Z+Uz 2J Původní hodnota Změna Po změně Název
<br> 4112
Celkem za Par:
<br> 369 700,00 -8 600,00 361 100,00 Neinvesticní přijaté transfery ze státního
369 700,00 -8 600,00 361 100,00
<br> Příjmy celkem 369 700,00 -8 600,00 361100,00
<br> Výdaje
Par Pól orgl org2 N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název
<br> 6171 5139
<br> Celkem za Par: 6171
199 939,00 -8 600,00 191 339,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 199 939,00 -8 600,00 191 339,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem 199 939,00 -8 600,00 191 339,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.l
Rozpočtové opratrení číslo l snižuje rozpočet o 8 600,-- Kč - položka 4112 (neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu)
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 11/3/2022 Na zasedání dne: 20.04.2022
<br> Zpracoval: XXX XXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Zpracováno XX.04.2022 11:19:03 1/1

Načteno

edesky.cz/d/5311707


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz