« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Zápis do MŠ SVATOSLAV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis do MŠ SVATOSLAV
Zápis do MŠ Svatoslav pro školní rok 2022/2023
<br> se koná 11.května 2022 době odlS dolóhodinv MŠ Svatoslav 111
<br> Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělání:
<br> l.Děti,které V období od 1.9.2022 do 31.8.2023 dosáhnouó let věku a s trvalým p obytem ve spádové oblasti mateřské školy
<br> 2.Děti,které v období od 1.9.2022 do 31.8.2023 dosáhnou 5 let věku a s trvalým p obytem ve sp ádové oblasti mateřské školy
<br> 3.Děti,které v období od 1.9.2022 do 31.8.2023 dosáhnou4 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy
<br> 4.Děti,které k 1 92022 do sáhnou 3 let věku a s trvalým p obytem ve sp ádové oblasti mateřské školy
<br> 5.Ostatní děti podle věku na celodenní docházku (od nejstaršího po nejmladší)
<br> Přijetí dítěte mladšího 3 let věku: V souladu s š34 odst.1 zákona Sól/2004 Sb.se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.Žádný právní předpis neupravuje pevně spodní věkovou hranici děti přijímaných k předškolnímu vzdělávání — jediným vodítkem je skutečně pouze 5 34 odst.1 zákona 561/2004 Sb.Dítě mladší 3 let věku však lze !( předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek: dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání,jehož cile jsou vymezeny v š 33 zákona 561/2004 Sb.Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá,že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti,nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy <.>
<br> Zájemci o přijetí děti si vyzvednouv MŠ před zápisem žádost o přijetí.K zápisu přinesou zákonní zástupci dítěte vyplněnou žádost,která musí být potvrzená lékařem.Posuzovány budou pouze žádosti řádně,úplně a čitelně vyp lněné <.>
<br> Rozhodnutí o přijetí bude vystaveno do 30ti dnů od data přijetí žádosti.Přijaté děti budou zveřejněny dle školského zákona p od přiděleným registra...

Načteno

edesky.cz/d/5311658

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz