« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zde ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Nařízení Obce Klokočná č.1/2020
<br> NAŘÍZENÍ OBCE KLOKOČNÁ č.1/2020 <,>
<br> kterým se stanovuje cena nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti obce Klokočná
<br> Zastupitelstvo obce Klokočná se na svém zasedání dne 27.5.2020 usnesením č.U-18-3/202O usneslo vydat na základě © 10 odst.1 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 11 odst.1 a & 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Výměrem Ministerstva financí č.01/2020 ze dne 17.12.2019,toto nařízení:
<br>,Čl.1
<br> Uvodní ustanovení Tímto nařízením se stanovují ceny nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby s nájmem spojené na veřejném pohřebišti obce Klokočná <.>
<br> Čl.2 Výše ceny za nájem z pozemků pro hrobová místa Cena za nájem pozemku pro hrobová místa činí 8 Kč/mz/rok.Čl.3 Výše cen za služby související s nájmem hrobového místa l) Cena za služby související s nájmem hrobového místa činí 220 Kč/rok <.>
<br> 2) Cena za služby zahrnuje podíl nákladů na služby,které jsou nutné k zajištění řádného,běžného provozu pohřebišť,jako je správa a údržba pohřebiště včetně komunikací,zeleně,oplocení,likvidace odpadů,spravování a údržba objektů umístěných na pohřebišti,které jsou v majetku provozovatele veřejných pohřebišť,vedení evidence a zveřejňování informací na pohřebišti.Čl.4 Cena za rozptyl
<br> Cena za rozptyl jedné urny činí jednorázovou částku 200,— Kč.Čl.5 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.V Klokočné,dne 27.5.2020 „x*/čz,„_ >
<br> Ing.—Miloslav Rovný- starosta obce &
<br> “řítí/Č “Z-szďz-v'Y—q / Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX PhD.místostarosta obce
<br> __ <.>,\
<br> ; ; 27 nm ; ':.a;v1".ř)>"'
<br> iva—„5.510 na elekhoíúcké úřední m
<br> "u ["-A,';
<br>.„__.-— Vyvěšemdm:.s- > e:;s
<br> „ a
<br> :*._,7 „7 -" -' -'*,_' ;'_.„,:„_: q,<.>,<.>.ÍL (: — ÁČ-Á-Č smuten jí:/“ „a_m.aj.;-f=

Načteno

edesky.cz/d/5310974

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz