« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zde ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Nařízení Obce Klokočná č.2/2020
<br> NAŘÍZENÍ OBCE KLOKOČNÁ č.2/2020 <,>
<br> kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
<br> Zastupitelstvo obce Klokočná se na svém zasedání dne 27.5.2020 usnesením č.U—20—3/2020 usneslo vydat na základě ustanovení 5 11 odst.1 a 5 84 odst.3 a & 102 odst.4 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů á © 2 odst.1 písm.d) a odst.5 zákona č.40/1995 Sb <.>,o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.468/1991 Sb <.>,o provozování
<br> v>vr
<br> rozhlasového a televizního vysílání,ve znění pozdejsmh předpisů,toto nařízení:
<br> Čl.1 Předmět úpravy
<br> vrv !
<br> Toto nařízení stanoví zákaz reklamy“ Slrene na veřejně přístupných místech mimo
<br> provozovnuz) určenými komunikačními médii v rozsahu uvedeném v tomto nařízení <.>
<br> Cl.2 Veřejně přístupná místa,na nichž je reklama zakázána
<br> 1) Reklama šířená komunikačními médií na veřejně přístupných místech mimo provozovnu (dále jen „veřejně přístupné místo“) jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu? se zakazuje na celém území obce Klokočná s výjimkou míst vymezených v příloze č.1 tohoto nařízení <.>
<br> 2) Veřej ně přístupným místem mimo provozovnu se pro účely tohoto nařízení rozumí všechny prostory mimo provozovnu,které j sou přístupné každému bez omezení,tedy sloužící obecnému užívání,ato bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru <.>
<br> Čl.3 Doba,po kterou je šíření reklamy zakázáno
<br> Reklama je zakázána v době od 0:00 hodin do 24:00 hodin <.>
<br> Čl.4 Zákaz šíření reklamy
<br> vrv
<br> Komunikačními médii,kterými nesmí být Sirena reklama na veřejně přístupných místech mimo provozovnu,jsou:
<br> a) letáky,navštívenky,brožury,vizitky,katalogy a jiné obdobné tištěné propagační materiály,šířené neadresně;
<br> b) plakáty,přívěsy a plachty z jakéhokoli materiálu,panely,tabule,tyče,pulty či jiné konstrukce a zařízení,včetně jejich osvětle...

Načteno

edesky.cz/d/5310973

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz