« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Usnesení ROT 7/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ROT 07-2022 GDPR.pdf [0,28 MB]
Obec T ě š e t i c e
<br> Těšetice č.p.75,PSČ 78346
<br> IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení:
<br> 155 813 049/0300
<br> Poznámky:
<br> - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných (osobních) údajů
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů
<br> (GDPR) a podle příslušných ust.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník a zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vše
<br> v platném znění <,>
<br> - do úplné verze Usnesení mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy <,>
a to na Obecním úřadě obce Těšetice
<br> U S N E S E N Í
ze zasedání Rady obce Těšetice (dále také XXX XXXX „ROT“) č.XX/XXXX
<br> konaného dne XX.dubna 2022 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin
<br>
<br> 1.Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1.program zasedání Rady obce Těšetice č.07/2022 <.>
1.2.navrhovatele usnesení: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
X.X.rozpočtové opatření č.5 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022 PŘÍLOHA č.2
1.4.podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu
<br> investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v
<br> Olomouckém kraji v roce 2022“ – pořízení sekačky (malý traktor) vč.příslušenství pro údržbu ploch
<br> sportovišť obce Těšetice,včetně souhlasu s realizací této dotační akce.Rada obce Těšetice prohlašuje,že
<br> majetek pořízený z Dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu investičních akcí v
<br> oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji
<br> v roce 2022“ bude pořizován výlučně do vlastnictví obce Těšetice,a to včetně oprav a technického
<br> zhodnocení tohoto majetku.Rada obce Těšetice se zavazuje ponechat majetek pořízený z Dotačního
<br> programu Olomouckého kraje „06_06_ Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické
<br> a sportovní...

Načteno

edesky.cz/d/5310286

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz