« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Svolání zasedání zastupitelstva obce na pátek 29.4. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolání zasedání č.36_2022 29.4.2022.doc [0,50 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Starosta obecního úřadu svolává
<br>
<br>
<br>
SVOLÁVÁ
Podle zákona č.128/2000Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> Zasedání zastupitelstva obce
zasedání se uskuteční v pátek 29.4.2022 v 18.00 hodin obecní úřad Malé Hradisko
Program:
1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Kontrola usnesení
<br> 4) Schválení závěrečného účtu obce Malé Hradisko 2021
5) Schválení účetní závěrky obce Malé Hradisko 2021
6) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Malé Hradisko 2021
7) Smlouva o zřízení věcného břemene XXXXXXXX XXXX
X) Mateřská škola – smlouva o výpůjčce
X) Vrt Chaloupky prodej
10) Přijetí dotace a uzavření smlouvy JSDH,Olomoucký kraj <.>
11) Přijetí dotace a uzavření smlouvy s Olomoucký kraj POV 2022 - Územní plán obce <,>
komunikace ke koupališti <.>
12) Různé - Na vědomí rozpočtové opatření 2/2022,termín velkoobjemového a
nebezpečného odpadu <.>
V Malém Hradisku 22.4.2022
Vyvěšeno na úřední desce
dne
22.4.2022
<br>
<br>
jméno,podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne
29.4.2022
jméno,podpis
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
starosta obce
Svolání
Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/5308961

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz