« Najít podobné dokumenty

Obec Račetice - Zápis ze Zastupitelstva obce dne 23.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Račetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO ze dne 23.3.2022 (1.83 MB)
OBEC RAČETICE
<br> se sídlem Račetice 11,438 01 Žatec IČO: 673 161
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Račetice
<br> Konané dne: 23.3.2022 v KD Račetice č.p.11 Zahájení: 18:00
<br> Bod programu 1.: Zahájení zasedání
<br> Starosta Bartoň v 18:00 přivítal přítomné: 7 zastupitelů,2 omluveni předem,jeden zástupce veřejnosti.Zastupitelé jsou usnášeníschopní <.>
<br> Program jednání byl zaslán a vyvěšen 16.3.2022.Program jednání schválen bez připomínek.Pro návrh programu:7 zastupitelů <.>
<br> Rovněž tak návrh na zapisovatele — XXXXXX XXXXXXXX a dva ověřovatele zápisu — XXXXXXX XXXXXX a XXXX XXXXXXXXX <.>
<br> Schválený program jednání:
<br> Zahájení zasedání
<br> Kontrola usnesení z minulého jednání
<br> Projednávání smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany
<br> Projednávání povolenívýjimky MŠ Račetice z počtu dětí na celkový počet 25 na školní rok 2022/2023
<br> Projednávání měsíčního příspěvku pro MŠ Račetice
<br> PPP.“
<br> Projednávání cenové nabídky na zastřešení buněk u DMC Projednávání počtu zastupitelů na volební období 2022/2026 Projednávání sporu mezi obcí Račetice a firmou UWAK
<br> sopoesnsn
<br> Různé 10.Závěr
<br> Bod programu 2.: Kontrola usnesení z minulého jednání
<br> Zápis a usnesení z minulého jednáníjsou vyvěšeny,bez připomínek zastupitelů či veřejnosti.Úkoly se plní nebojsou splněny <.>
<br> Bod programu 3.: Projednávání smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany
<br> Bartoň: Jsme vedeni jako hasičská jednotka,ale nejsme akceschopní.Ze zákona máme povinnost mít uzavřenou smlouvu s obcí,která má k dispozici jednotku požární ochrany.Pro nás nejblíže to jsou Libědice.Pro nás to znamená jednoroční poplatek 30 000 Kč a jednou ročně příspěvek na nákup nějakého vybavení,př.helma,montérky.<.> <.>
<br> Tel: +420 474 392146,Bankovní spojení: KB a.s.Kadaň,č.účtu: 9225-441/0100 Str 1 Web: www.racetice.cz Email:starostaQracetice.cz
<br> OBEC RAČETICE
<br> se sídlem Račetice 11,438 01 Žatec IČO: 673 161
<br> Návrh usnesen...

Načteno

edesky.cz/d/5308898

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Račetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz