« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - FÚ Hradec Králové- Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (194.18 kB)
©
<br> Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové
<br> Horova 17,dne
<br> 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
<br> Čj.: 760412/22/2700-11460-606264 Elektronicky podepsáno 20.04.2022
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX vedoucí oddělení
<br> u E Ř E J N A v v a L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
<br> ve dnech pondělí od 0:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpísný seznam čj.757704/22/2700-11460-606264 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMovITÝCH vÉcÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpísného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (š 50 odst.2 daňového řádu).tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném na internetových stránkách Finanční Správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí,konkr.Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí a Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí,jsou zveřejněny na internetové stránce Finanční Správy České republiky http://www.financnisprava.c2 <.>
<br> L.S.Ing.XXXX XXXXXXXXXXX vedoucí oddělení

Načteno

edesky.cz/d/5308115

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
03. 10. 2022
25. 09. 2022
16. 09. 2022
08. 09. 2022
29. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz