« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - VaK Nymburk - porovnání cen

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (1.33 MB)
VODOVODYA KANALIZACE NYMBURK <,>
<br> AKCIOVÁ SPOLEČNOST.Zápis v OR — ůddll B.Čislo vložky 2381 BOBNICKA ?12 PSČ 288 21
<br> OBECNÍ A MĚSTSKÉ ÚŘADY
<br> Uvedete-Ii naši značku <.>
<br> umožníte urychlení vyřízení <.>
<br> Vaše značka ! ze dne Naše značka Vyřizuje ! linka Datum Kořínková 123 20.4.2022
<br> Dobrý den <,>
<br> žádáme Vás tímto o zveřejnění příloh na úřední desce Vašeho MěstaJObce.Jedná se o povinnost zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za předcházející XXX do XX.X.XXXX.(Zákon č.274f2001 Sb.včetne novelizace č.2?5f2013 Sb.š36)
<br> Zveřejněte pouze přílohu,která se týká vašeho MěstafObce (vodné,stočné,popřípadě obě)
<br> l'm mnu-ul \lésta-l )hw dle 536 odst.8 pismeno b.zveřejnit na úřední desce bezodkladně po předání těchto údajů,nej později do 2 dnů,na dobu nejméně 30 kalendářních dnů <.>
<br> Porovnání je vyplněno v programu MZe ČR,kterýr je pevně nastaven.Úpravy jako např.velikost písmajsou vyloučeny.Do programujsou zadány hodnoty na osm desetinných míst,program zobrazí jen šest.Z tohoto důvodu některé součtové řádky nesouhlasi o zaokrouhlení <.>
<br> Děkuji a přeji hezký den
<br> XXXXXXXXX XXXX.účetní a.s.(\ hdmi!.lan-Ilan I u 288 21 Nymburk.Bohnická m uču 453mm mf (145351009
<br> Telefon : 325 513243—4,515961-3.513517 Bank.spojeni IČO; 46357009 Fax : 325 513382 KB Nymburk 1904-191l0100 DIČ : CZ4635?009 e—mail : info©vak—nymburk.cz GEMB 29909-584a'0600
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 & dosažené skutečnosti v témže roce Za kalenaařm rok 2021 Ffi|emee vodného a alocneha Vodovody :: kanahzaoe Nymburka : [IČO 46350091 Dimi odberatelské voda a 5.Tabulka 111 pro pro a
<br> Radek Nákladova
<br> 105 740
<br> Provozní
<br> lxhrní
<br> Vlasim rn XXXX XXX vla
<br> 'abulka C X cena pro
<br> Tabulka & 4
<br> Vypracoval Kořinkova Jana F|| ('.“ Dalurn ? 4 2022 Kontroloval Mo|1išova Renala á <.>,<.> 6 ' -' Schvaln lng Palera Milos “k Telefon 325513243 \ / W.hotline: “pub...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz