« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Veřejná vyhláška - finanční úřad pro Kraj Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - finanční úřad pro Kraj Vysočina
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
<br> Tolstého 2 dne
<br> 586 01 JIHLAVA
<br> Čj.: 753691/22/2900-11420-709759 Elektronicky podepsáno 20.04.2022
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX ředitel finančního úřadu
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
<br> v úředních hodinách (případné změny úředníchv hodin jsou zvěřejněny na internetových stránkách Finanční správy Ceské republiky http://www.financnisprava.cz)
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.753119/22/2900-11420-709759 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (& 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> c.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> &&eěwa XA %.72872 SŽŽW/a-Ls.„757,5 ýoP?

Načteno

edesky.cz/d/5308051

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz