« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2021
IČ: 00259489
<br> DIČ: CZ00259489
<br>
<br>
<br>
<br>
M ě s t o L o k e t
<br>
<br>
<br> N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U M Ě S T A
<br>
<br> Z A R O K 2 0 2 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Úplné znění návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2021 včetně zprávy o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2021 je od 21.04.2022 do 31.05.2022
<br> zveřejněn na internetových stránkách města Loket: http://mu.loket.cz/?section_id=7676;
<br> http://mu.loket.cz/?section_id=12655 <.>
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2021 v užším rozsahu je od 21.04.2022 do
<br> 31.05.2022 zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket <.>
<br>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2021 mohou občané města
<br> Loket uplatnit písemně do 04.05.2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání
<br> zastupitelstva města dne 12.05.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2021
<br>
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění)
<br>
<br> Údaje o městě:
<br> Identifikační číslo: 00259489
<br> Název: Město Loket
<br> Ulice,č.p.: T.G.Masaryka 1/69
<br> Obec: Loket
<br> PSČ: 357 33
<br>
<br> Hospodaření města Loket se řídí zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
<br> znění,zákonem 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,zákonem 563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění <,>
<br> vyhláškou 410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění <,>
<br> pro některé vybrané účetní jednotky,v platném znění <.>
<br> Organizační struktura vychází z organizačního řádu MÚ Loket <.>
<br> Orgány města dle zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,jsou zastupitelstvo města,které má 15 členů a XXXX
<br> města,která má X členů <.>
<br>
<br> Zřízené příspěvkové organizace:
<br>
<br> Základní škola,Loket,okres Sokolov,T.G.Masaryka 128,357 33 Loket
<br> Mateřská š...

Načteno

edesky.cz/d/5307125

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz