« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Usnesení z veřejného zasedání č.2 ze dne 6.4. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

220604 - výpis usnesení c.2.pdf [0,19 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Výpis 2: usnesení Zastupitelstva obce Kbelnice konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 6.4.2022 od 19:00 hodin <.>
<br> Usnesení č.220406701 Zastupitelstvo obce Kbelnice určuje ověřovateli zápisu pana Pera Mařana a Ing.Jana Vávru
<br> & zapisovatelem paní Mgr.Lenku Soí'ii Smolíkovou <.>
<br> Usnesení č.220406/02 Zastupitelstvo obce Kbelnice schvaluje program zasedání <.>
<br> Usnesení č.220406/03 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.1190901463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
<br> životního prostředí České republiky a pověřuje starostu k podepsání smlouvy <.>
<br> Usnesení č.220406/04 Zastupitelstvo obce revokuje svůj souhlas s prodejem pozemků parc.č.80„ parc.č.94/22 a parc.č <.>
<br> 81/2 zusnesení zastupitelstva č.211215/04 ze dne 15.12.2021.Sprodejem těchto pozemků aktuálně nesouhlasí <.>
<br> Usnesení č.220406/05 Zastupitelstvo obce Kbclnice bere na vědomí RO č.1 <.>
<br> Bc Fil' t ' Starosta o ce
<br> Vyvěšeno: 4511.7-1 <.>
<br> Ing.XXX XXXXX Místostarosta
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5306229


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz