« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Krajský úřad Olomouckého kraje - Úplná aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C250i22042015200.pdf [0,08 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení územního plánování Jeremenkova XXa
<br> 779 00 Olomouc
<br> tel.: +420 585 508 329
<br> datová schránka: qiabfmf
<br> email: posta©olkrajcz
<br> ww,olkga'|.g
<br> Počet listů: 2 Počet příloh: 1 Počet listů/svazků příloh: 2/1
<br> — dle rozdělovn íku
<br> VÁŠ DOPIS ČJ./ZE DNE NAŠE Č.J.ISP.ZN.WŘlZUJE/TEL OLOMOUC KL_lOK 384702022 lng.arch.Malá 7.4.2022 KUOK/38470/2022/OSRI495 1585 508 344 326.7.V/5
<br> Úplná aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
<br> Vážení <,>
<br> Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje,oddělení územního plánování (dále jen OSR KÚOK),připravuje vsouladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),pořízení úplné aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje <.>
<br> Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále XXX XXX OK) jsou základním ze zákona povinným územně plánovacím dokumentem Olomouckého kraje a řeší rozvoj území vnadmístnich souvislostech.Protože se řešení ZÚR OK může dotýkat území Vašich měst či obcí,Vašich zájmů popř.zájmů hájených dotčenými orgány,a protože řešení ZÚR OK je po jeho vydání závazné pro zpracování územních plánů a pro rozhodování vúzemí,chceme Vás tímto vyzvat ke spolupráci při pořizování úplné aktualizace této dokumentace <.>
<br> Nyní v přípravné fázi jde především o shromáždění podkladů.Vaše náměty,připomínky a upozornění na problémy,které považujete za účelné a potřebné v území kraje řešit,a tyto jsou nadmístniho významu - tedy již nad možnosti řešení v rámci města či obce,využijeme pň zpracování návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR OK v uplynulém období (dále jen Zpráva).Následně návrh Zprávy bude v souladu s požadavky stavebního zákona projednán.Zpráva schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje bude výchozím podkladem pro zpracování úplné aktualizace ZÚR O...

Načteno

edesky.cz/d/5305772

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz