« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Návrh ZÚ DSO SP za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přílohy k ZÚ ZA ROK 2021.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD llnlullllllllllllllllllljl
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
<br> U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> gpisová značka: OEKO-PŘ 36140/2021/zdpe Císlo jednací: KUJCK 4376512022
<br> Zpráva o výsledku přequuřmání hospodaření za rok 2021
<br> D50 severního Písecka,IČO 69103518
<br> Přezkoumání bylo vykonáno: v sídle dobrovolného svazku obcí dne 04.10.2021 jako dílčí přezkoumání na Krajském úřadu Jihočeského kraje od 01.04.2022 do 04.04.2022 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření DSO severního Písecka za rok 2021 ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 20.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonala: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 _4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.311/2021/0EKO—PR ze dne 13.07.2021 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobemvv podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situaci na území Ceské republiky,s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka,a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: Ing.XXXXX XXXXXX - předseda svazku
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> identifikátor os: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IČ:“ 70090550 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650 Stránka 1 z 0
<br> O: |_.-
<br> Sp.zn.: OEKO—PŘ 36...
Návrh ZÚ za rok 2021-.pdf
Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> Návrh Závěrečný účet za rok 2021
<br> Sestavený ke dni 31.12.2021
<br> Údaje o organizaci *
<br> Název Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Adresa Čimelice 60
<br> 398 04 IČO 69103518
<br> Právní forma Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje Telefon 605806056 E-mail kancelar©severnipisecko.cz
<br> Obsah závěrečného „účtu
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Majetek
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> Porovnání plnění sdílených daní
<br> Porovnání běžných příjmů.výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Strana
<br> wm—qmmhmH
<br> Huai—= col-:o
<br> Dobrovolný svazekobcí severního Písecka,IČO 69103518 KEO4 1.9.5 UC501
<br> O
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtu
<br> Období: 12/2021
<br> Nákladové účty
<br> SU Název 2019 2020 2021 501 Spotřeba materiálu 33 011,20 1 917,00 3 108,30 513 Náklady na reprezentaci 2 220,80 1 377.00 1 256.00 518 Ostatní Služby 203 737,96 103 050,52 57 221.37 521 Mzdové náklady 187 650,00 178 800,00 178 800,00 524 Zákonné sociální pojištění 60 618,00 60 444,00 60 444,00 525 Jiné sociální pojištění 564.00 752.00 752.00 538 Jiné daně a poplatky 46,61 38,55 5,80 551 Odpisy dlouhodobého majetku 108 516,00 119 711,00 69 494.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 6 207.00 15 192,00 0.00 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery ? 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> Závěrečný účet za rok 2021 strana 1
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka.IČO 69103518 KEO4 1.9.5 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 1212021
<br> výnosové účty SU Název 2019
<br> 2020 2021 603 Výnosy z pronájmu 0,00 28 000,00 0.00 662 Úroky 245.37 202,93 30,69 672 Výnosy vybranýc...

Načteno

edesky.cz/d/5304779

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz