« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - počet volených zastupitelů 232,4 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecnf uiad Vrbcany
Vrbdany 6p.25,28002 Kolin ll <.>,tel:725021070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> Mdstskri f iad pedky
<br> pi.Marcela Bahnikovii
<br> Masarykovo niim6stiT8
<br> 289 L1 Pedky
<br> Vyiizuje: Vukovi6ovii
<br> NaSe d.j.: 48/ OUV /2022/V uk
<br> tel.: 731002 831 Vrbdany dne20.4.2022
<br> V6c: Stanoveni poitu ilen0 zastupitelstva
<br> ViiZenii pani Bahnikovd <,>
<br> riida bych vds informovala o stanoveni podtu dlen0 volen'ich do zastupitelstva obce,projednan6m a
<br> schvdlen6m na veiejndm zaseddnidne 13.4.2022v obci Vrbdany.Podet dlen0 volen'ich do
zastupitelstva obce je stanoven v podtu 5 <.>
<br> S pozdravem
<br> Lenka Vukoviiovd
a
<br> asistentka vedeni obce
<br> tel.: 731002 831
<br> OBEC
VRBEANY

Načteno

edesky.cz/d/5304433

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz