« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - DSO Soběslavská pahorkatina - Závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Soběslavská pahorkatina - Závěrečný účet za rok 2021
Licence: DEIH strana 1/ 6 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Soběslavská pahorkatina
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.04.02.2022 10h16m55s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 04619307
<br> název Soběslavská pahorkatina
<br> ulice,č.p.Sedlečko 48
<br> obec Sedlečko u Soběslavě
<br> PSČ,pošta 39201
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DEIH strana 2/ 6 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.04.02.2022 10h16m55s
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> Příjmy celkem 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> 4 Přijaté trans...

Načteno

edesky.cz/d/5303923


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz