« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Pozvánka a program na 26. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka a program na 26. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
<br> ZASTUPITELSTVA
<br> Program 26.zasedání zastupitelstva obce Výkleky,které se bude
<br> konat dne 26.04.2022 v 17:30 ve Společenském domě – klubovně
<br> obce Výkleky
<br>
<br>
<br> 1.Závěrečný účet obce Výkleky za rok 2021 a účetní závěrka obce Výkleky
<br> za rok 2021
<br> 2.Účetní závěrka MŠ Výkleky za rok 2021
<br> 3.Přijetí dotace od Olomouckého kraje – dotační titul 13_02_01 Pořízení <,>
<br> technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného
<br> vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Výkleky – pořízení
<br> zásahových tlakových hadic B 75 a C 52 <.>
<br> 4.Podání žádosti o dotaci v dotačním programu Olomouckého kraje -
<br> 03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
<br> infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022,dotační titul
<br> 03_01_01_Výstavba,dostavba,intenzifikace čistíren odpadních vod
<br> včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací
<br> 5.Různé
<br> Ve Výklekách dne 19.4.2022
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,starostka obce Výkleky

Načteno

edesky.cz/d/5302528

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz