« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Rozhodnutí - povolení sjezdu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - povolení sjezdu (98.43 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br> Čj.: 160/2022/ryb
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 19.dubna 2022
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
POVOLENÍ ZŘÍZENÍ SJEZDU
<br>
<br>
Výroková část:
<br> Obecní úřad Rybnice,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.c) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
pozemních komunikacích),a dále podle ustanovení § 10 odst.4 písm.b) zákona o pozemních
komunikacích,přezkoumal žádost o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
zřízením sjezdu,kterou dne 31.3.2022 podali
<br>
<,> <.>,<,> a,<.>
<,>,(dále jen žadatelé) <,>
<br> a na základě tohoto přezkoumání,souhlasu podle § 10 odst.1 zákona o pozemních
komunikacích a § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
p o v o l u j e
<br> připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci zřízením sjezdu na místní komunikaci
(ulice) na pozemku parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova za účelem
příjezdu k
<br>
pozemku parc.č.5/13
<br>
dotčený úsek místní komunikace:
pozemek parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova <.>
<br> v době:
<br> od 1.května 2022 do 30.června 2023
<br> Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:
<br>
1.Sjezd a nájezd na místní komunikaci bude zřízen se zpevněním,které vyhovuje
předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným krytem <.>
<br> 2.Vlastník sjezdu zajišťuje řádnou údržbu celého sjezdu.Při jakékoliv úpravě povrchu
silnice provede vlastník sjezdu na vlastní náklady úpravu sjezdu tak,aby odpovídal
jeho potřebám,neohrožoval provoz na silnici a nebránil běžné silniční údržbě (letní i
zimní) <.>
<br>
<br> 3.Při realizaci napojování nemovitosti na komunikaci nesmí dojít k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu a nesmí dojít k narušení stability sil.tělesa <.>
<br> 4.Napojení musí sloužit výhradně pro potřeby napojení rodinného domu.Případná
brána oplocení...

Načteno

edesky.cz/d/5302047

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
05. 02. 2023
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz