« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Rozhodnutí - ZUK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - ZUK (103.86 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br>
Čj.: 159/2022/ryb
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 19.dubna 2022
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO POZEMKU
<br>
<br> Výroková část:
<br> Obecní úřad Rybnice,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.c) zákona č.13/1997
Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních
komunikacích),a dále podle ustanovení § 10 odst.4 písm.b) zákona o pozemních komunikacích <,>
přezkoumal žádost o zvláštním užívání komunikace na místní komunikace na pozemku parc.č.1777/4
v katastrálním území Rybnice u Kaznějova za účelem zasíťování pozemku parc.č.5/13 v k.ú.Rybnice
u Kaznějova,kterou dne 31.3.2022 podali
<br>
<br>,<.>,<,> a,<.>
<,> <,>
<br> Obec Rybnice,Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
(dále jen žadatel),a na základě tohoto přezkoumání podle § 10 odst.1 zákona o pozemních
komunikacích a § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
p o v o l u j e
<br>
zvláštní užívání komunikace na pozemku parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u
Kaznějova za účelem
<br> Napojení na stávající vodovodní a kanalizační řád pro novostavbu rodinného domu na
<br> pozemku parc.č.5/13 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova
<br>
na místní komunikaci na pozemku parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova za účelem
<br>
dotčený úsek místních komunikací:
pozemek parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova <.>
<br> Na dobu:
1.května 2022 – 30.června 2023
<br> v tomto rozsahu – účelu:
zvláštní užívání komunikace na místní komunikaci na pozemku parc.č.5/4 v katastrálním území
Rybnice u Kaznějova
<br>
<br>
<br>
<br>
Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:
<br>
1.Nedojde k nadměrnému zatěžování a poškozování povrchu místní komunikace na pozemku
parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova po celou dobu realizace <.>
<br> 2.Po skončení prací do...

Načteno

edesky.cz/d/5302046

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz